Är stommarna alltid vita?

Ja, stommarna är alltid vita och är dessutom Svanenmärkta.