Vedum bygger för framtiden

Plats:
Vedum
Datum:
September 2014

Större och bättre ytor för produktion. Och effektivare lagerhållning och utlastning. Det är de viktigaste fördelarna med den 11 000 kvadratmeter stora utbyggnaden som Vedum just nu gör. Men de nya lokalerna är bara en av flera komponenter i företagets utveckling. Vedum bygger för framtiden.
På alla nivåer. I alla delar. Och med stadig förankring i historien.

570x855vedumbygger191
570x855vedumbygger19

Det är en av de första veckorna efter sommarsemestern och de regntunga augustiskyarna hänger över det västgötska landskapet. Inne i konferensrummet Viktor är stämningen däremot solig.

Vedums ägare Magnus och Niklas Efraimsson diskuterar framtidsfrågor med nya styrelseordföranden Martin Sköld och fabrikschefen Ola Lindberg visar ritningar på den nya lagerbyggnad som nu börjar växa fram intill Vedums nuvarande lokaler.

Det är förväntningar, optimism och framtidstro i luften, detta jubileumsår då Vedum fyller 95.

”Bygget är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och växa, eftersom vi är trångbodda i nuläget. Men det har också en symbolisk betydelse som jag tror får alla att höja sig ytterligare en nivå. Känslan av att vi använder vår långa historia för att bygga för framtiden är stark”, säger Niklas Efraimsson.

Magnus och Niklas Efraimsson påpekar att bygget är en av flera investeringar som Vedum gör i framtiden – i organisation, kompetens och produktionsteknik. Det arbetet pågår ständigt, men får en förnyad aktualitet av den konkreta nybyggnationen. Känslan manifesteras också av att Vedum har en ny styrelseordförande i Martin Sköld, som ersätter Mats Olsson i den rollen.

”Martin arbetar på Handelshögskolan i Stockholm och har framför allt forskat kring strategier inom bilindustrin, men är också uppvuxen i ett familjeföretag. På det sättet har han ett ben i den akademiska världen och ett i företagsvärlden och kommer att tillföra oss viktig strategisk kompetens”, kommenterar Magnus Efraimsson.

Den här dagen ligger fokus på de nya lokalerna och vilken framtida betydelse de kommer att ha för Vedum. I det sammanhanget säger Martin Sköld att en av Vedums stora konkurrensfördelar är långsiktigheten i sättet att tänka och agera.

”Här finns en finansiell uthållighet som gör att man kan och vågar ta beslut om viktiga investeringar. Det är långtifrån alla företag som klarar av det, och jag tror personligen att det bara blir en allt viktigare och viktigare framgångsfaktor”, säger han.

Kanske går det att dra en parallell till 1950-talet, då en tidigare generation i familjeföretaget Vedum beslutade att bygga en ny fabrik och modernisera tillverkningen. Det möjliggjorde en nödvändig effektivisering och utveckling av företaget, som senare generationer förvaltat och byggt vidare på. På samma sätt ska dagens beslut bygga framtidens möjligheter.

 Just lokalfrågan har varit på tapeten under flera år i Vedum. Volymerna har stadigt vuxit och i dag har man helt enkelt vuxit ur den gamla kostymen.

”De tidigare diskussionerna och förberedelserna gjorde att vi kunde agera snabbt när läget var det rätta och det konkreta beslutet om utbyggnaden skulle tas”, säger Magnus Efraimsson.  

Det är ett markområde intill Vedums befintliga lokaler på andra sidan järnvägsspåret som nu bebyggs. Den 11 000 kvadratmeter stora byggnaden ska vara klar sommaren 2015 och kompletterar då Vedums nuvarande 21 000 kvadratmeter.

Bakgrunden till nybyggnationen är målet att effektivisera tillverkningen, öka volymerna och förbättra utlastnings-logistiken. Genom att bygga nya ändamålsenliga lagerytor frigörs produktionsyta i de befintliga lokalerna.

”Det innebär bland annat att nuvarande 6 portar för utlastning blir 16 och att hela hanteringen av lager och utlastning blir mer rationell”, säger Ola Lindberg när vi snabbt skyndar runt på byggarbetsplatsen för att klara oss undan det annalkande regnet.

Att utbyggnaden görs på andra sidan järnvägen ställer lite speciella krav. Dels på tillstånd från Trafikverket, dels på själva konstruktionen. För att göra flödet effektivt byggs en transportbro över spåret. En hiss kommer att föra varor 11 meter upp till överfarten. Där finns ett rullband som transporterar godset över till andra sidan. Där ytterligare en hiss väntar som tar ner varorna till marknivå igen.

  De nya lokalerna innebär att Vedum på lång sikt ska kunna öka sina volymer till det dubbla. Planen är att de nya lokalerna ska vara tillräckliga för företagets behov i minst 10 år. Vad gäller omsättning siktar Vedum på 600 miljoner år 2017 och 700 miljoner år 2019, då företaget blir 100 år. År 2013 var siffran 427 miljoner. Men det räcker förstås inte att det finns produktionskapacitet för 700 miljoner för att lyckas. 

”Nej, naturligtvis inte, men nu blir vi i alla fall inte hämmade av platsbrist. Marknaden ser också positiv ut de närmaste åren, nu är det bara upp till oss att fortsätta utveckla alla led i vår verksamhet – från design och sortiment till service och logistik”, säger Magnus Efraimsson.

Niklas Efraimsson nämner vikten av att behålla den speciella Vedumandan även när företaget växer.

”Vår historia och företagskultur är och har alltid varit en viktig orsak till vår framgång. Vi ska fortsätta att vara ett familjeföretag, fortsätta att prioritera sådant som engagemang och ansvar, kort sagt – fortsätta vara ett personligt och tryggt val”.

Detta är också något Martin Sköld skriver under på. När vi är tillbaka inomhus pratar han om företagsstrukturen i Sverige med många små företag och några få jättar, medan de mellanstora är alldeles för ovanliga.

”Vedum har lyckats ta steget och växa och är nu ett större mellanstort företag. Det är en lång resa mellan, säg, en omsättning på 100 och 500 miljoner, med den har Vedum redan klarat av på ett utmärkt sätt. Det är en spännande position företaget har skaffat sig nu.”

Han är glad över att få vara en del av den fortsatta resan, inte minst därför att han tycker att Vedum går mot strömmen genom sitt sätt att agera. ”Jag vill vara i sammanhang där energin är rätt och där människor tänker och agerar okonventionellt. Vedum är på många sätt annorlunda genom att fortsätta vara långsiktiga, fortsätta att vara ägarledda och ägardrivna och fortsätta att finnas och utvecklas på landsbygden.”

Just när han säger det har regnet upphört utanför fönstret och solen tittar fram. I konferensrummet Viktor är det dags att avrunda för dagen. Varför heter rummet Viktor, förresten? Jo, efter Vedums grundare Viktor Lindberg. Ett talande exempel på hur historia och nutid hänger ihop och bygger framtiden.

1170x780vedumbygger20